Spillesystem

Nidelv Cup styres av følgende reglement og spillesystemer:

  • Kampene spilles etter NHFs turneringsreglement.
  • Det er ikke sidebytte mellom omgangene.
  • De lag som har dispensasjon for overårige spillere gitt av sine respektive håndballregioner for seriespill, kan søke om dette til Nidelv Cup. Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig. Det kan også gis dispensasjon for overårige spillere kun for Nidelv cup. Lag som søker om slik dispensasjon vil ende sist i puljen og tape første sluttspillkamp. Søknad med dokumentasjon må sendes Nidelv cup minst en uke før turneringsstart.
  • J/G 11 spiller aktivitetsserie på stor bane. Det spilles 6-er håndball i disse klassene.
  • J/G 9 og 10 kan velge hvorvidt det ønskes å spille på stor bane med 6 spillere eller liten bane med 4 spillere. Stor eller liten bane angis ved påmelding
  • De innledende kampene vil bli spilt som puljespill med fortrinnsvis 4 lag i hver pulje (ved 3 lag—dobbeltserie).
  • De 2 beste lagene i 12-årsklssen går videre til avsluttende kamper i A sluttspill. De øvrige lagene går til B sluttspill. Sluttkampene spilles som cup. Hvis det kun blir en pulje i en klasse avvikles det ikke A- og B-sluttspill
  • Draktlikhet: Bortelaget bytter drakter.

Hjemmelaget (står først i programmet) stiller opp under klokka og begynner med ballen.

POENGLIKHET
Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik
1. Poeng i innbyrdes kamper.
2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
4. Målforskjell i samtlige kamper.
5. Flest scorede mål i samtlige kamper.
6. Loddtrekning.