Turneringsjury

Jury blir oppnevnt fra de påmeldte lag.

Eventuelle protester skal signeres av kampens dommer(e) og begge lags lagledere innen 15 minutter etter kampslutt. Hallansvarlig skal signere på at protesten er levert innen fristen, og tilser at protesten blir overlevert til hovedsekretariat. Protestgebyr er kr. 1 000 betales til hallansvarlig. Protesten behandles av en fast jury og dommen er endelig.