Kontakt

Før turneringen

Send oss e-post til nidelvcup@oifhandball.no.

Hovedsekretariat

Hovedsekretariatet er i Nedeneshallen fra lørdag morgen til turneringen er slutt søndag kveld.

Kontaktpersoner

Siden blir oppdatert.